به داستان او خوش آمدید

جدیدترین داستانهای ثبت شده در دوره های مختلف:

۱۲۷۸-۸۸

No posts available

۱۲۸۸-۹۸

No posts available

۱۲۹۸-۰۸

انجمن حقوق زنان در تهران

انجمن حقوق زنان در تهران

آگوست 27th, 2011

هیئت مدیره جمعیت نسوان وطنخواه ، انجمن حقوق زنان در تهر[...]

تاریخ پر فراز و نشیب ایران در قرن بیستم همواره در جامعه جهانی‌ به عنوان یک کشور اسلامی در خاورمیانه، از دیدگاه مردگرا بیان شده. در مورد نقش زنان در تاریخ به طور معمول بسیار کم و یا هرگز اشاره ایی نشده است.

هدف این پروژه بوجود آوردن یک پایگاه آنلاین برای زنان ایرانی‌ است تا با مشارکت خود نیمه نا شناخته در تاریخ قرن بیستم ایران را از زبان خود بازسازی کنند.

۱۳۰۸-۱۸

فخرالسلطنه و دخترش نیر

فخرالسلطنه و دخترش نیر

آگوست 27th, 2011

فخرالسلطنه و دخترش نیر، ۱۳۰۷ یا ۱۳۰۸ از مجموعه هوری موس[...]

۱۳۱۸-۲۸

دبیرستان سعادت

دبیرستان سعادت

آگوست 27th, 2011

روشنک نوعدوست (یا نوع دوست) (۱۲۷۷- ١٣٣۶) روزنامه‌نگار و [...]

۱۳۲۸-۳۸

No posts available

۱۳۳۸-۴۸

حق رأی برای زنان

حق رأی برای زنان

آگوست 27th, 2011

زنان ایرانی‌ برای اولین بر در سال ۱۳۴۱ به پای صندوق‌ها[...]

۱۳۴۸-۵۸

اردوگاه تفریحی رامسر

اردوگاه تفريحي رامسر

آگوست 31st, 2011

اردوي تفريحي دانش آموزان برگزيده علمي تير 1351 [...]

۱۳۵۸-۶۸

مدرسه راهنمایی

مدرسه راهنمایی

آگوست 31st, 2011

مدرسه راهنمایی سال ۱۳۵۹، زمانی‌ که هنوز در مدرسه دخترا[...]

۱۳۶۸-۷۸

کنار دریای خزر

کنار دریای خزر

آگوست 27th, 2011

مسافرت سه روزه تفریحی با دوستان دختر به شمال کشور در سا[...]